Hy het hulle baiekeer gered; maar húlle was wederstrewig in hulle voorneme. His faithful love endures forever. Ons vaders in Egipte het nie ag gegee op u wonders, hulle het nie gedink aan die menigte van u goedertierenhede nie, maar. Psalms 90–106 A prayer of Moses the man of God. Psalm 106:1 sn Psalm 106.The psalmist recalls Israel’s long history of rebellion against God, despite his mighty saving deeds on their behalf. , na die welbehae in u volk, besoek my met u heil. jw2019. Ons voorvaders het in Egipte nie ag geslaan op u magtige dade nie. 106 Praise ye the Lord.O give thanks unto the Lord; for he is good: for his mercy endureth for ever.. 2 Who can utter the mighty acts of the Lord? Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. daar in die barre wêreld het hulle die geduld van God beproef. ... Afrikaans (South Africa) Afrikaans (South Africa) Taal. The space between these two descriptions of praise is filled up with the mournful details of Israel's sin, and the extraordinary patience of God; and truly we do well to bless the Lord both at the beginning and the end of our meditations when sin and grace are the themes. was wederstrewig by die see, by die Skelfsee. ontvlam teen sy volk, en Hy het 'n afsku gekry van sy erfdeel. Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En Hy het die Skelfsee gedreig, sodat dit opgedroog het, en. -- This Psalm begins and ends with Hallelujah -- "Praise ye the Lord." BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 106; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. “Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, [bless] his holy name.” The word “bless,” as … 3 Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. Ons het gesondig, net soos ons voorvaders. Hoofstuk 106 . wat by elke geleentheid geregtigheid doen. Die volk het hulle verontreinig deur hulle optrede. Die volk het die Here se toorn by die Meribawaters laat ontvlam. Tog het Hy sy oë nie vir hulle nood gesluit nie; Ter wille van hulle het Hy aan sy verbond gedink, Aan die Here die God van Israel kom die lof toe. Give thanks to the LORD, for he is good! Wie kan die magtige dade van die Here onder woorde bring? Kanselleer {{#items}} {{nativeName}} Welgeluksalig is hulle wat die reg bewaar, die wat altyd geregtigheid doen. The people who uphold justice, who always do what is right, are truly happy! Israel se gebrek aan waardering. Hy het sy volk oor die seebodem laat trek soos oor droë grond. Psalms 106:5 Afrikaans PWL dat ons die goeie van U gekosenes kan sien dat ons ons kan verheug in U vreugde en helder en duidelik saam met U erfenis kan loof. Toe het die aarde geskeur en vir Datan verslind, Hulle het die magtige teenwoordigheid van God. Nogtans het Hy hulle benoudheid aangesien toe Hy hulle smeking gehoor het; het tot hulle beswil aan sy verbond gedink en berou gekry. het hulle hul seuns en hul dogters aan die duiwels geoffer, en onskuldige bloed vergiet — die bloed van hul seuns en hul dogters wat hulle aan die afgode van Kanaän geoffer het — sodat, En hulle het onrein geword deur hul werke en gehoereer. want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Die toorn van die Here het teen sy volk ontvlam, Hy het 'n weersin gekry in die volk wat aan Hom behoort. psalm Afrikaans vertaling en definisie "psalm", woordeboek Afrikaans-Afrikaans aanlyn. hulle deur die watervloede laat gaan soos deur 'n woestyn. ... Wat was volgens Psalm 106 die gevolge van die Israeliete se ongehoorsaamheid? Who could possibly repeat all of the LORD’s mighty acts or publicly recount all his praise? Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. In the Greek Septuagint version of the bible, and in its Latin translation in the Vulgate, this psalm is Psalm 105 in a slightly different numbering system. 106 Praise ye the Lord.O give thanks unto the Lord; for he is good: for his mercy endureth for ever.. 2 Who can utter the mighty acts of the Lord? Psalms 119:105 - Noen. hulle nageslag sou laat sterf onder heidense nasies. Gebruik met toestemming. PSALM 106 OVERVIEW.. GENERAL REMARKS. Psalms Definitions. Psalms Afrikaans vertaling en definisie "Psalms", Engels-Afrikaans woordeboek aanlyn. Psalm 107 Lutherbibel 2017 Danklied der Erlösten 1 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Footnotes. hulle het gou sy werke vergeet, op sy raadsbesluit nie gewag nie. het Hy hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel 'n maerte gestuur. 1 Halleluja! Remember me, LORD, when you show favor to your people; come near and rescue me. Psalms translation in English-Afrikaans dictionary. Die vromes roep om hulp teen hoogmoedige vyande Waarom staan U so ver weg, Here?Waarom trek U U terug in tye van nood? 16:41want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Psalmet 106:9 Albanian I bërtiti Detit të Kuq dhe ai u tha, dhe i udhëhoqi nëpër humnerat si nëpër një shkretëtirë. Die waters het hulle teëstanders verswelg, Maar hulle het gou vergeet wat Hy gedoen het. u uitverkorenes, dat ek bly kan wees in die blydskap van u volk, my kan beroem met u erfdeel. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Alle regte voorbehou. Afrikaans. hul dade, sodat 'n plaag onder hulle uitgebreek het. by Horeb 'n kalf gemaak en gebuig voor 'n gegote beeld. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 101-125; Psalm 106; Psalm 106. psalm translation in English-Afrikaans dictionary. Toe het hulle aan sy woorde geglo, hulle het sy lof gesing. 106. So het Hy hulle gered uit die hand van hulle haters. Sy goedheid ken geen pale of perke, geen maat of tyd. en At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?” So het hulle vir God, hulle redder, vergeet. sodat hy onverskillig gepraat het met sy lippe. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. (translation: Afrikaans 1953) Oorsig van Psalms. Psalmet 106:2 Albanian Kush mund të përshkruajë bëmat e Zotit ose të shpallë tërë lavdinë e tij? versamel ons uit die nasies, dat ons u heilige Naam kan loof en ons beroem in u lof! En Hy het hulle in die hand van die heidene gegee, en hulle haters het oor hulle geheers; het hulle verdruk, sodat hulle onder hul hand moes buig. 2 Wie kan die magtige dade van die Here onder woorde bring? Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie! Gee aan Hom vrolik roem en eer! 2 So sollen sagen, die erlöst sind durch den HERRN, die er aus der Not erlöst hat, 3 die er aus den Ländern zusammengebracht hat von Osten und Westen, von Norden und Süden. Psalms 106:1 Afrikaans PWL Loof en eer Yah alleen! 1 Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. maar hul met die heidene vermeng en hulle werke geleer. Psalm 106 King James Version (KJV). Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Israel sins against God’s love. , die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid! Halleluja. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 106:2 Arabic: Smith & Van Dyke ‎من يتكلم بجبروت الرب من يخبر بكل تسابيحه‎. hulle het nie gedink aan al u dade van trou nie. Hulle het skaamteloos meer kos geëis in die woestyn. Dit gaan goed met mense wat die reg handhaaf. En hulle het baie begerig geword in die woestyn en God versoek in die wildernis. en geëet van wat aan die dooie afgode geoffer is. Pinehas het opgetree en die skuldiges gestraf. Toe het Hy sy hand teen hulle opgehef om hulle neer te slaan in die woestyn. Psalm 106. Psalms Chapter 106 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) ... Psalm 106:47-48 [John Calvin]Psalm 106:6-11: Music [The Cyber Hymnal]Praise Our Creator [The Cyber Hymnal]Praise to Thee and Adoration [The Cyber Hymnal]Praise Ye the Lord, for He Is Good [CyberHymnal]TO GOD THE GREAT, THE EVER BLEST who can shew forth all his praise? Psalms . Praise the LORD! Hy het die Rietsee aangespreek en dit het opgedroog. my mag verheug saam met dié wat aan U behoort. psalms. Hulle het God vergeet, hulle Verlosser, wat groot dinge gedoen het in Egipte. En hulle het hul Heerlikheid verruil vir die afbeelding van 'n bees wat gras eet. Psalms 116:15 - Kosbaar is in die oë van die HERE die dood van sy gunsgenote. Psalms 106:35 Afrikaans PWL maar hulself was vermeng met die ander nasies en het hulle dade aangeleer. Who can ever praise him enough? Our Fathers (says he) understood not thy wonders in Egypt. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Ps 106:7. Gebruik met toestemming. Psalm 106-107 King James Version (KJV). Give thanks to the LORD because he is good, because his faithful love endures forever. Like Psalm 105, it traces the history of Israel, but for a different purpose. psalm. en om hulle nageslag te versprei onder die nasies en hulle te verstrooi in die lande. Remember me, LORD, with the favor you show your people. en At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?” © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 'n vuur het gebrand onder hulle bende, 'n vlam die goddelose aan die brand gesteek. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hulle het die Here uitgetart met wat hulle gedoen het. van Gam, vreeslike dinge by die Skelfsee. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 106:1 Arabic: Smith & Van Dyke هللويا. Psalmet 106:5 Albanian me qëllim që të shoh mirëqënien e të zgjedhurve të tu, të kënaqem në gëzimin e kombit tënd dhe të mbushem me lavdi për trashëgiminë tënde. 16:34; vgl. There is joy for those who deal justly with others and always do what is right. hulle het hulle afgode gedien, en dit het vir hulle 'n strik geword. Dink aan my, Here, in u liefde vir u volk, dat ek die voorspoed van u uitverkorenes mag aanskou. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Psalm 106:22 “Wondrous works in the land of Ham, [and] terrible things by the Red sea.” “Ham”: … 1. #I Kron. medelyde laat vind by almal wat hulle as gevangenes weggevoer het. Ps. 1 Prys die Here! Loof en prys יהוה met uitgestrekte hande, want Hy is goed, want Sy goedheid duur vir ewig. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. saam met ons vaders; ons het verkeerd gedoen, goddeloos gehandel. Toe het Hy gesê dat Hy hulle sou verdelg, as Moses, sy uitverkorene, nie voor sy aangesig in die bres gaan staan het om sy grimmigheid af te keer, dat Hy nie sou vernietig nie. Die goddeloses is vol van hulleself, hulle vervolg 'n hulpelose man.Laat hulle Hy het hulle verlos uit die hand van die hater en hulle. who can shew forth all his praise? die waters het hulle teëstanders oordek: nie een van hulle het oorgebly nie. God bly getrou! Wie kan sy lof ten volle verkondig? Jammer, die video kon nie laai nie. Type: proper, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016. Wie kan al Sy lofprysing vertoon? Voorbeeld sinne met "Psalms", vertaling geheue. Die aarde het oopgegaan en Datan verslind en die bende van Abíram oordek. en hulle het gemurmureer in hul tente, na die stem van die. hulle het teen U in verset gekom by die Rietsee. PSALMS 106. en die belofte van die Here nie geglo nie; dat Hy hulle in die woestyn sou laat omkom. Ander slaan ook nou ag op die woorde: “Vertrou nie op verdrukking en bou geen ydele hoop op rowery nie” (Psalm 62:11). Remember me, LORD, when you show favor to your people, come to my aid when you save them, 3 Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. Maar Hy het hulle gered ter wille van die eer van sy Naam. D Sälm 106:35 Bavarian 78 en 105Loof die Here, #I Kron. en Moses het die wrange vrugte van hulle optrede gepluk: hulle het die afgode van die heidene begin dien, Hulle het hulle seuns en dogters aan veldduiwels geoffer. Wie wys is, laat hy op hierdie dinge ag gee, en laat hulle let op die goedertierenhede van die Here. en het troubreuk gepleeg deur hulle dade. sodat hulle haters oor hulle geheers het. het Pínehas opgetree en gerig geoefen, en die plaag het opgehou; dit is hom gereken tot geregtigheid, van geslag tot geslag tot in ewigheid. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. jw2019. Psalms 106:9 Afrikaans PWL Hy het ook die Sufsee bestraf sodat dit opgedroog het en Hy het hulle deur die dieptes gelei, net soos deur die wildernis. vir Pinehas as 'n daad van geregtigheid toegereken. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 106… Now because a man is most fit to praise God when he is most sensible of his own sin and unworthiness; the psalmist doth throughout this psalm lay Israel's sin and God's mercy together. HALLELUJA! Who can list the glorious miracles of the LORD? Psalm 106. The original text is written in Hebrew language. Psalm 106:16. jw2019 en (Numbers 12:3) Yet, it seems that Korah envied Moses and Aaron and resented their prominence, and this led him to say —wrongly— that they had arbitrarily and selfishly lifted themselves up above the congregation. So het hulle dan weggesink deur hul ongeregtigheid. Text. Wie kan die magtige dade van die Here uitspree Psalm 106 - Praise the LORD! 1 “Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!” 2 So moet die mense sê wat deur die Here bevry is, dié wat Hy uit hulle nood bevry het 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. verruil vir die beeld van 'n bees wat gras vreet. Authorship and Titles (or Superscriptions) Of the 150 psalms, only 34 lack superscriptions of any kind (only 17 in the Septuagint, the pre-Christian Greek translation of the OT). Psalm 106: This psalm is one of national lament, though it might also be classified as a historical psalm (compare chapters 78, 105). Voorbeeld sinne met "psalm", vertaling geheue. Psalmet 106:1 Albanian Aleluja. This psalm is a psalm of thanksgiving, as the first and last verses declare. wat hulle aan die afgode van Kanaän geoffer het. 2 Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God. ... Psalm 106:16. jw2019. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog En hulle was in die laer afgunstig op Moses, op Aäron, die heilige van die. en dit het met Moses sleg gegaan om hulle ontwil; want hulle was wederstrewig teen sy Gees. Notes throughout the Psalms give additional indications of conscious arrangement (see also chart, p. 1048-1051). Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë. Psalms Hoofstuk 106 - Bybel in Afrikaans taal . En laat die hele volk sê: Amen. Psalmet 106:35 Albanian por u përzien midis popujve dhe mësuan veprat e tyre; ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 106:35 Arabic: Smith & Van Dyke بل اختلطوا بالامم وتعلموا اعمالهم. Geloofd sy God, die eewge HEER! Alle regte voorbehou. Psalm 106 is the 106th psalm of the biblical Book of Psalms. Psalms Afrikaans vertaling en definisie "Psalms", woordeboek Afrikaans-Afrikaans aanlyn. Toe het Hy hulle gegee wat hulle gevra het, Langs die trekpad het hulle hulle in afguns teen Moses verset. Psalms 106:2 Afrikaans PWL Wie kan die magtige dade van יהוה uiter? ... Wat was volgens Psalm 106 die gevolge van die Israeliete se ongehoorsaamheid?
2020 psalm 106 afrikaans